Blog pro tanečníky, choreografy, kritiky, pedagogy

Obnova hesla:

Zadejte emailovou adresu, kterou jste se zde registrovali a systém pošle nově vygenerované heslo.

  • Email:

Nejnovější článek

14.12.2018, 21:41:08   |  Foto: Viktor Čech  |   Kategorie: Čas, Prostor, Tělo, Tvůrčí proces

Postmodern dance today

KLÍČOVÁ SLOVA:

Curator and art historian Viktor Čech develops the meaning and the impact of the postmodernism in relation to the history of dance. Which position takes the postmodern dance in regard to the modern dance? Trio A as critic of production. How are the histories of visual art and dance merging together? What is happening and who is Czech postmodern scene?…

Published in Ateliér no. 13/ 2013 p. 13

Celý článek...

14.12.2018, 23:28:38   |  Foto: Zuzana Žabková  |   Kategorie: Čas
What is the role of the coach during the process of coaching ?

What is the role of the coach during the process of coaching ?

KLÍČOVÁ SLOVA:

A few ideas around the figure of the coach within the residency programme offering guidance in the process of choreographic invention by Jean Christoph Paré, choreographer, dancer, Étoile at the Paris Opera, teacher, researcher in Mouvemnt Analyses, ex- director of Conservatoir de Paris and last but not least the coach who is part of the Residency with coaching in Prague since its beginning. 

Celý článek...

5.11.2018, 0:40:35   |  Foto: Jordi Galí  |   Kategorie: Čas, Prostor, Tělo
Performovat komunitu v křivkách

Performovat komunitu v křivkách

KLÍČOVÁ SLOVA:

Na konci září 2019 uvedlo Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy instalaci Pavillonu Fuller ve formě performance. Pavillon Fuller představuje interakci tance, prostoru a architektury. Zkoumá jejich vztah skrze jednoduchou instalaci sestávající ze dřeva a lehkého lanového systému, která v zahradách zůstává jako součást expozice a zve k setkání, k dialogu. Pavillon Fuller odkazuje na dílo Richarda Buckminstera Fullera, architekta a otce zakladatele tensegrity, principu aplikovaného v konstrukční logice Pavillonu. A co říká nejen o Pavillonu Fuller autor konceptu, choreograf a tenčník Jordi Galí?

 

 

Celý článek...

2.10.2018, 15:33:33   |   Kategorie: Prostor, Tělo, Tvůrčí proces
O absurditě, dvojznačnosti a grotesce, rozhovor s Jeanem Gaudinem

O absurditě, dvojznačnosti a grotesce, rozhovor s Jeanem Gaudinem

KLÍČOVÁ SLOVA:

Rozhovor s francouzským choreografem Jeanem Gaudinem, který kromě toho že dlouhodobě spolupracuje s choreografickým centrem Se.s.ta jako kouč během Rezidence s Koučinkem pravidelně na konci Srpna se také tvořivo podílí na vzniku několika uměleckých projektu v Čechách i zahraničí. Zajímalo mě jaký je jeho pohled na otázky choreografie a tvorby samotné. 

Celý článek...

4.9.2018, 13:39:05   |  Foto: Zuzana Žabková  |   Kategorie: Čas, Prostor, Tělo, Tvůrčí proces, Vzdělávání
Jaká je role kouče v procesu koučování ?

Jaká je role kouče v procesu koučování ?

KLÍČOVÁ SLOVA:

Tohtoroční kouč - choreograf a tanečník Jean Christoph Paré rozvádí několik myšlenek k postavě kouče v rámci doprovodné stáže v procesu choreografické tvorby

Celý článek...

18.6.2018, 19:35:42   |  Foto: Viktor Čech  |   Kategorie: Čas, Prostor, Tělo
Postmoderní tanec dnes

Postmoderní tanec dnes

KLÍČOVÁ SLOVA:

Článok z archívu teoretika a kurátora Viktora Čecha rozoberá význam a dopad postmoderny v ďalšom vývoji tanca a umenia . Ako sa posmoderný tanec vymedzuje voči modernému? Ako postupne splývajú hranice medzi výtvarným a tanečným umením? Čo sa v tom období odohráva na postmodernej českej scéne? Trio A ako kritika produktu… 

publikováno v časopise Ateliér č.13/2013 s. 13

Celý článek...

15.6.2018, 17:02:15   |   Kategorie: Čas, Prostor, Tělo, Vzdělávání
Reflexe diskuzí v rámci Choreografického fóra na  ČTP 2018

Reflexe diskuzí v rámci Choreografického fóra na ČTP 2018

KLÍČOVÁ SLOVA:

Organizátorka, tvůrkyně a moderátorka konceptu Choreografického fóra , které se koná při ČTP Marie Kinsky, uvedla, že cílem fóra není kriticky hodnotit to které představení, ale použít je jako referenční bod k tomu, abychom lépe rozuměli, tomu, co jako umělci děláme a jak to sdílíme s diváky. Nebo také, jaké jsou dnes nástroje umělců, které používají ke svému vyjádření a komunikaci s divákem, proč to jsou zrovna tyto nástroje a jakým způsobem komunikace probíhá.

Celý článek...

3.5.2018, 14:47:37   |  Foto: Zuzana Žabková  |   Kategorie: Čas, Prostor, Tělo, Tvůrčí proces, Vzdělávání, Zdroje inspirace
Zamyšlení na téma cirkulace

Zamyšlení na téma cirkulace

KLÍČOVÁ SLOVA:

Je zjevné, že Centru choreografického rozvoje SE.S.TA jde o tvůrčí strategie a ne o strategie předváděcí. Zabývá se dlouhodobě kreativitou a procesem umělecké tvorby, bez důrazu na výkon či výsledný produkt. Cílem se tak stává samotný tvůrčí kvas, který může být zužitkován až v dlouhodobější perspektivě umělcovy tvorby. SE.S.TA si uvědomuje, že fenomén inovace je příjmem ze souhrnu investic vložených do samotného člověka a přináší dlouhodobě do prostředí českého tance tuto myšlenu neoliberalismu, která je vlastní kulturní a vzdělávací  politice všech rozvinutých zemí. 

Celý článek...

10.5.2018, 14:07:16   |  Foto: Dorota Kluská  |   Kategorie: Čas, Prostor, Tělo, Tvůrčí proces
Spiral reports from one week long juicy entropic journey in the castle

Spiral reports from one week long juicy entropic journey in the castle

KLÍČOVÁ SLOVA:

Six artists one scientist and one architect together with three lecturers and three guides were part of this year Interdisciplinary Incubator which took place in residency Zámek Žďár and Sázavou. During the week 11th -16th of March 2018 they were all together elaborating the notion of circulation through the scope of different fields. Sharing experiences, work in progress, political and cultural loops, conventions and transgression beyond them. What stayed was a circle without center lot of pointless traces and relations on the mind maps, touched and sweaty rooms in the castle. Here are some of the testimonies from the participants who had will to take part and came to the center of Santini’s gothic-baroque land and shared their work and themselves in the loop of this ongoing spiralling. 

Celý článek...

18.6.2018, 14:59:03   |  Foto: Noam Hamou, David Kaplan  |   Kategorie: Čas
Potrebujeme si vytvárať vlastné svety

Potrebujeme si vytvárať vlastné svety

KLÍČOVÁ SLOVA:

Časopis Vlna o súčasnom umení a kultúre vo svojom čísle 74. uvádza rozhovor Petry Fornayovej s Izraelskou choreografkou Renanou Raz, ktorá skrz svoju tvorbu a skúsensti reflektuje situáciu súčasnej izraelskej tanečnej scény. 

Celý článek...

1.9.2016, 18:45:36   |  Foto: Archiv SE.S.TA  |   Kategorie: Čas, Prostor
Dramaturgie, prostor, čas, fragmentace a kompozice

Dramaturgie, prostor, čas, fragmentace a kompozice

KLÍČOVÁ SLOVA:

Hlavním tématem Choreografického fóra, které organizovalo Centrum choreografického rozvoje Se.S.Ta. na České taneční platformě 2016, byla dramaturgie tance. Jako k zastřešujícímu tématu se k ní vztahovaly všechny tři moderované diskuse. Fóra se spolu s (především zahraničními) hosty České taneční platformy zúčastnili novinářka a dramaturgyně Mara Serina (Itálie), teoretik a taneční dramaturg Roberto Fratini Serafide (Iálie / Španělsko) a tanečník a taneční kritik Kristóf Farkas (Maďarsko).

Celý článek...

26.3.2018, 13:26:52   |  Foto: Archiv SE.S.TA  |   Kategorie: Vzdělávání
Co mi seminář Škola tančí přinesl a o co mě obohatil?

Co mi seminář Škola tančí přinesl a o co mě obohatil?

KLÍČOVÁ SLOVA:

Seminář pro pedagogy k projektu Škola tančí jsem absolvovala poprvé na podzim 2015. Poté proběhl samotný projekt ve třetí třídě jedné venkovské školy, kde jsem učila.

Celý článek...

7.10.2016, 14:49:24   |  Foto: Archiv SE.S.TA  |   Kategorie: Tvůrčí proces, Zdroje inspirace
Jako obalená ve vatě

Jako obalená ve vatě

KLÍČOVÁ SLOVA:

S tanečnicí a choreografkou Andreou Miltnerovou jsme se sešly v době, kdy za sebou měla rezidence s maďarskou tanečnicí Ritou Góbi na zámku ve Žďáru nad Sázavou. V době, kdy vznikala jejich společná inscenace Kontrapunkt (premiéra 4. a 5. září 2016), na níž spolupracovali i se zvukovým a světelným designerem Janem Komárkem. Andrea vzpomínala na začátky svého setkávání se SE.S.TA a hovořila o tom, jak ve Žďáru vytvářely společný svět s tanečnicí Ritou.

Celý článek...

1.9.2016, 18:41:50   |  Foto: Archiv SE.S.TA  |   Kategorie: Tvůrčí proces
Scénografie a pohyb

Scénografie a pohyb

KLÍČOVÁ SLOVA:

Leitmotivem letošního ročníku festivalu KoresponDance bylo téma scénografie v tanci a pohybu. Scénografii se proto věnoval i druhý festivalový kulatý stůl. Diskutovat přišli například scénografka a choreografka Marie Gourdin, choreograf Jean Gaudin, Pierre Nadaud, pedagog, filozof, tanečník, choreograf a klaun, choreografka Jana Bitterová, choreografka Marie Goeminne a další.

Celý článek...

26.3.2018, 12:45:37   |  Foto: Dragan Dragin  |   Kategorie: Tvůrčí proces, Zdroje inspirace
Měnit úhel pohledu: Koučink a Choreografické fórum

Měnit úhel pohledu: Koučink a Choreografické fórum

KLÍČOVÁ SLOVA:

Kouč je partner. Partner, který klade otevřené otázky. Nenabízí odpovědi. Žádné rady. Setkává se s klientem / partnerem / v konkrétním případě s choreografem v bezpečném prostředí – jsou spolu tady a teď, vedou partnerský rozhovor ve sdíleném prostoru a čase. Kouč se napojuje na partnerův svět. Témata, kterým se spolu s koučem věnuje, jsou choreografky / choreografa. Kouč je expert na otázky a koučovací proces, nikoliv nutně na choreografii. Kouč podporuje partnera v rozvíjení partnerova záměru, ve formulaci partnerových cílů, v odkrývání partnerovy síly, talentu a potenciálu ve vztahu k záměrům a cílům, v rozšiřování možností a objevování možností dosud skrytých, v tom, aby možnost proměnil ve skutečnou akci.

Celý článek...

26.3.2018, 13:41:24   |  Foto: Archiv SE.S.TA  |   Kategorie: Prostor, Vzdělávání, Zdroje inspirace
Prostor a cirkulace pro pedagožky

Prostor a cirkulace pro pedagožky

KLÍČOVÁ SLOVA:

Únorová taneční pedagogická dílna (seminář) Centra choreografického rozvoje Se.S.Ta. se věnovala Prostoru a cirkulaci v něm. Svedla dohromady začínající i zkušené učitelky tance ze Základních uměleckých škol i tanečnice a choreografky – aspirantky pedagogické praxe, s francouzskou tanečnicí a pedagožkou tance Sophie Billy, tanečnicí, choreografkou a pedagožkou Mirkou Eliášovou, architektkou Dorotou Kluskou a s koučkou – tedy se mnou samotnou. Mezioborovost a mnohost zkušeností a přístupů k tématu tak byly podhoubím společně strávených dnů. Hlavními tématy byly tanec, pedagogika, prostor, cirkulace. Prostor a cirkulace z hlediska tance a jeho výuky i z hlediska architektury a koučování.

Celý článek...

26.3.2018, 13:53:57   |  Foto: Archiv SE.S.TA  |   Kategorie: Prostor, Vzdělávání, Zdroje inspirace
Tanec a architektura na společné téma Cirkulace: Kulatý stůl jako prostor kontextualizace

Tanec a architektura na společné téma Cirkulace: Kulatý stůl jako prostor kontextualizace

KLÍČOVÁ SLOVA:

Kulatý stůl Tanec, Architektura, Cirkulace, otevřený i pro veřejnost, byl zakončením i shrnutím témat, která se objevila při únorové taneční pedagogické dílně (semináři) věnované Prostoru a cirkulaci v něm. Přinášíme shrnutí diskuse. 

Celý článek...

10.10.2016, 14:17:19   |  Foto: René Rámiš  |   Kategorie: Prostor, Zdroje inspirace
Zatanči mi katedrálu… …a postav mi tanec

Zatanči mi katedrálu… …a postav mi tanec

KLÍČOVÁ SLOVA:

Na úplném začátku, kdy jsem vstoupil na, pro mě málo známou taneční palubu tohoto workshopu, jsme vymýšleli různé konstrukce a paralely mezi architekturou, prostorem a tancem. Vznikly při tom dvě krásné cesty vzájemné konfrontace těchto dvou disciplín. Jedna směřovala od architektury zaznamenané ve formě plánů a výkresů do tanečního, respektive tancem vyjádřeného prostoru a druhá šla opačným směrem, kdy jsme vytvářeli základní taneční typologii pomocí grafického záznamu primárních tanečních prvků, ze kterých se následně stavěly „architektonické“ kompozice.

Celý článek...

26.3.2018, 14:12:11   |  Foto: Dragan Dragin  |   Kategorie: Tvůrčí proces
Myšlení, jazyk, prostor, architektura. Přemýšlet  o tanci ze všech stran

Myšlení, jazyk, prostor, architektura. Přemýšlet o tanci ze všech stran

KLÍČOVÁ SLOVA:

V průběhu léta pořádala SE.S.TA mezinárodní rezidenci pro choreografy s koučinkem. V jejím rámci proběhlo také choreografické fórum, otevřené veřejnosti. Její zastoupení bylo sice minimální, obsah přednášek byl ale navázán na předchozí (v jednom případě budoucí) práci v rámci rezidence. Věřím, že pro rezidenty bylo fórum prospěšné daleko víc, než by mohlo být pro kohokoli zvenku.

Celý článek...

26.3.2018, 14:06:07   |  Foto: Dragan Dragin  |   Kategorie: Prostor, Zdroje inspirace
Tanec a architektura

Tanec a architektura

KLÍČOVÁ SLOVA:

Tanec a architektura mají mnoho společného. Především prostor, ale také jednotlivé pojmy, které používáme jak pro tanec tak pro architekturu např. kompozice, objem – hmota, materiál, vnitřní prostor, vnější prostor, rytmus, proporce, zlatý řez, kontrast, symetrie, linie, detail, vertikala, sagitála, horizontála a další.

Celý článek...

29.8.2016, 17:06:14   |  Foto: archiv  |   Kategorie: Vzdělávání
Kulatý stůl Škola tančí – KoresponDance, 9. 7. 2016

Kulatý stůl Škola tančí – KoresponDance, 9. 7. 2016

KLÍČOVÁ SLOVA:

V roce 2016 se projekt Škola tančí konal ve čtyřech základních školách ve Žďáru nad Sázavou, a to vždy formou krátkodobé spolupráce. S dětmi tak pracovaly čtyři páry složené vždy z jednoho choreografa / choreografky (Zdenka Brungot Svíteková, Jan Bárta, Barbora Látalová, Jana Bitterová) a jedné učitelky. Kombinovali umělecký a pedagogický způsob práce s dětmi. Základním rámcem projektu totiž je snaha propojit konkrétní školní předmět nebo vybrané téma, které ve třídě rezonuje, s pohybem a tancem, otevřít ho pro děti jiným způsobem, a to skrze kreativní proces.

Celý článek...

Partneři:

Další partneři a zajímavé odkazy:

Podmínky provozu blogu:

Nahoru
Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 700 000 kč.