CS

Notice: Undefined variable: idDetail in /home/www/se-s-ta.cz/www/se-s-ta.cz/inc/blog.php on line 84

Blog for dancers, choreographers, critics, pedagogues


Notice: Undefined variable: idDetail in /home/www/se-s-ta.cz/www/se-s-ta.cz/inc/blog.php on line 327

Notice: Undefined variable: idDetail in /home/www/se-s-ta.cz/www/se-s-ta.cz/inc/blog.php on line 334
26.3.2018, 13:26:52   |  Photo: Archiv SE.S.TA  |   Category: Education

Notice: Undefined variable: idDetail in /home/www/se-s-ta.cz/www/se-s-ta.cz/inc/blog.php on line 348

Notice: Undefined variable: idDetail in /home/www/se-s-ta.cz/www/se-s-ta.cz/inc/blog.php on line 363

What did I take from the School is Dancing Seminar? How did it enrich me?

Key words:
Notice: Undefined variable: idDetail in /home/www/se-s-ta.cz/www/se-s-ta.cz/inc/blog.php on line 376
style="display: none;">

Seminar for pedagogues as part of the project School is Dancing  took place in autumn 2015. The project itself then took place in the third grade of a rural school where one of the participants and teachers  Petra Vykydalová Kupková applied methods gained during the seminar. Here we share her questions and report from the seminar. 

Notice: Undefined variable: idDetail in /home/www/se-s-ta.cz/www/se-s-ta.cz/inc/blog.php on line 377
>

I attended again in autumn 2016 and this time the seminar was somehow more meaningful to me, more graspable, more in-depth…it added pieces to the mosaic, allowing me to visualise the whole of the project: its intention, the people who do it, their reasons for doing it and the great opportunity to bring something to school education that is both “different and at the same time something as natural as movement and the perception of ourselves and the others, with whom we spend some much of our lives…I needed to gain experience in working with children and choreographers. I was lucky…to find both an excellent dance guide (Jan Bárta) and wonderful children from the Bobrová School. Thank you for this opportunity.

What did the seminar bring to me and how was I enriched? Above all, it confirmed for me many things that I had perceived and already knew somewhere inside myself, namely, that it is good:

 

•   to be guided and inspired by children

•   to co-create

•   to work with what the children bring, what they are currently going through and what the group dynamics will support

•   to not be afraid to exceed your own borders and limitations

•   to not be afraid that something will be bad

•   to not be afraid to step outside the frame of the lesson plan

•   to not fear otherness

•   to be absorbed in the authenticity of children’s movement

•   to be alone

 

I wish us all the flavour and joy of movement. Let the schools dance!

 

More in original CZ version: 

 

Co mi seminář Škola tančí přinesl a o co mě obohatil? 

PROJEKTY PRO ŠKOLY,  CHOREOGRAFIE,  SMYSLY,  LIDSKÉ TĚLO,  MATEMATIKA,  ŘEMESLA, UČENÍ, DĚTI, PEDAGOGIKA, ANDRAGOGIKA

Seminář pro pedagogy k projektu Škola tančí jsem absolvovala poprvé na podzim 2015. Poté proběhl samotný projekt ve třetí třídě jedné venkovské školy, kde jsem učila.

Letos na podzim 2016 podruhé, znovu a pro mě jaksi smysluplněji, uchopitelněji, více do hloubky… seminář napodruhé doplnil dílky do mé mozaiky tak, aby mohl v mé hlavě vzniknout celkový obraz o projektu. O jeho záměru, o lidech, kteří jej dělají a proč to dělají, o skvělé příležitosti vpustit do školního vyučování něco „jiného“ a zároveň něco tak přirozeného jako je pohyb a vnímání sebe sama a následně celé tlupy, se kterou trávíme tolik času svého života… Potřebovala jsem získat zkušenost práce s dětmi a s choreografem. Měla jsem štěstí…na skvělého tanečního průvodce (Jan Bárta) a taky na úžasné děti z bobrovské školy. Díky za tuhle příležitost.

Co mi seminář přinesl a o co mě obohatil? Vlastně mi potvrdil, co jsem vnímala a někde v sobě dávno věděla…že je dobré:

  • nechat se vést a inspirovat dětmi
  • spolutvořit
  • pracovat s tím, co děti přinesou, co aktuálně prožívají a co nese skupinová dynamika
  • nebát se překračovat vlastní hranice a limity
  • nebát se, že bude něco špatně
  • nebát se opustit rámec vzdělávacích plánů
  • nebát se jinakosti
  • nechat se pohltit autenticitou dětského pohybu
  • být sám sebou

Přeji nám všem chuť a radost z pohybu. Ať školy tančí!


Notice: Undefined variable: idAnswerArticle in /home/www/se-s-ta.cz/www/se-s-ta.cz/inc/blog.php on line 378

Notice: Undefined variable: idDetail in /home/www/se-s-ta.cz/www/se-s-ta.cz/inc/blog.php on line 378

Notice: Undefined variable: idDetail in /home/www/se-s-ta.cz/www/se-s-ta.cz/inc/blog.php on line 395

Notice: Undefined variable: idDetail in /home/www/se-s-ta.cz/www/se-s-ta.cz/inc/blog.php on line 571

Notice: Undefined variable: idDetail in /home/www/se-s-ta.cz/www/se-s-ta.cz/inc/blog.php on line 577

Partneři:

Další partneři a zajímavé odkazy:

Podmínky provozu blogu:

Nahoru
Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 400 000 kč.