CS

Blog for dancers, choreographers, critics, pedagogues

Obnova hesla:

Enter the email address you registered here and the system will send the newly generated password.

  • Email:

New post

30.4.2024, 12:56:25   |  Photo: Alena Češková  |   Category: Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society

I admire the way how the Swiss artist Stéphanie Nyota N'Duhirahe, originally from the Democratic Republic of Congo, who has been living in the Czech Republic for fourteen years, approaches the impact of political events on a personal history.

Key words:

SE.S.TA Centre for Choreographic Development hosted circus artists Stéphanie Nyota N'Duhirahe and Morgane Widmer as part of the ART CLUSTERS residency in Žďár nad Sázavou. Both artists come from Switzerland, but has been a solid part of the Prague circus community based in Kulturní dům Mlejn since 2010. Each came to the residency with their own project: Stephanie with her experimental collage ŠRÁMY / DĚTI Z BAKELITU (Children of bakelite), where she processes the experiences of people who had been children during the Velvet Revolution and Morgane with her project CARCASSE, which thematises the social and environmental impact of women's clothing. In the projects they switched roles, which is a sympathetic ecological practice within their platform Cie Pieds Perchés. Unfortunatelly I didn't catch up Morgan for the interview, so let's dive into the interview with Stéphanie.

Whole article...

10.4.2024, 14:51:33   |  Photo: Alena Češková  |   Category: Interdisciplinarity, Art & Society

Obdivem padám na kolena, když vidím jak švýcarská umělkyně Stéphanie Nyota N'Duhirahe, původem z Demokratické republiky Kongo, která už čtrnáct let žije v České republice, přistupuje k zpracování vlivu politických událostí na osobní historii člověka.

Key words:

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA hostilo na rezidenci ART KLASTRY ve Žďáru nad Sázavou cirkusové umělkyně Stéphanie Nyota N'Duhirahe a Morgane Widmer. Přestože obě umělkyně pocházejí ze Švýcarska, jsou už od roku 2010 pevnou součástí pražské cirkusové komunity, která působí v KD Mlejn. Každá přijela na rezidenci se svým vlastním projektem. Stéphanie s experimentální koláží Šrámy/Děti z bakelitu, kde zpracovává zkušenosti lidí, kteří byli dětmi během Sametové revoluce a Morgane s projektem Carcasse, který zpracovává téma sociálního a ekologického dopadu ženského oblečení. V projektech si vyměnily role, což je sympatická ekologická praxe v jejich platformě Cie Pieds Perchés. Morgane jsem už na rozhovor nezastihla, tak se ponoříme do rozhovoru se Stéphanie.

Whole article...

11.3.2024, 18:54:32   |  Photo: Martin Říčan  |   Category: Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society

Pseudologia fantastica

Key words:

By writing this text, I wish to reflect on a certain topic discussed during the Choreographic Forum, organized by Center for Choreographic Development SE.S.TA, in Prague in November 2023. I use an open form to express my stream of thoughts, associations and questions which arose while discussing the topic of fiction and reality in relation to my personal experience within performing arts. References in this text were given by participants of the Choreographic forum; some materials are coming from my notes focused on movement observation and artistic practice.

Whole article...

5.2.2024, 8:32:49   |  Photo: MDKollektiv: Polarity party 2017, photo Dirk Rose  |   Category: Interdisciplinarity, Art & Society

Od hierarchie k anarchii: Dekonstrukce moci v performativním umění

Key words:

S nárůstem „nekonvenčních“ interaktivních a participativních formátů v performativním umění vyvstávají otázky, jak systém rozdělení moci ve společnosti ovlivňuje myšlení tvůrců (1). Zároveň tyto nové formáty odhalují potenciál spolupráce a hodnotu, kterou uměleckému dílu přinášejí diváci ve své rozmanitosti.

Whole article...

12.2.2024, 9:21:44   |  Photo: Jakub Dušek  |   Category: Interdisciplinarity, Process of making, Other

Hra je pro mě výchozím bodem. Díky ní nacházím nové a inspirativní věci

Key words:

Roman Škadra je slovenský cirkusový umělec žijící v Berlíně. Svůj rezidenční pobyt ART KLASTRY strávil na zámku ve Žďáru nad Sázavou, kde jsme se poprvé osobně setkali. O jeho uměleckém směřování jsme však neformálně hovořili již před rokem online rozhovorem. Zaujala mě jeho píle, kontinuita, vytrvalost, jasná mysl a smysl pro detail, který cizeluje do poslední chvíle. S jeho zbrusu novým dílem GIREVIK ho můžete vidět na festivalu nového cirkusu Cirkopolis už tento týden v úterý 13. 2. 2024 v divadle Ponec. 

Whole article...

26.2.2024, 9:42:42   |  Photo: Tereza Veselá  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Education, Art & Society

Umění předvádět se: Co když si na divadle léčíme svá narcistická zranění?

Key words:

V divadle se setkávají lidé, kteří se před sebou stydí. A přesto odhalují svou zranitelnost. Možná také v tom spočívá estetický účinek performativního umění. Tato reflexe rozvíjí myšlenky z Choreografického fóra 2023, kde se diskutovalo o vztahu tvůrců a diváků a tématech manipulace a rituálu, jak se odrážely v představeních Love Bombing a BodyBodyBodyBody na festivalu 4 + 4 dny v pohybu.

Whole article...

4.9.2023, 23:02:22   |  Photo: Jakub Urban  |   Category: Space & context, Art & Society

Napětí mezi myšlenkami a pohybem: Rozhovor s Žanetou Musilovou, členkou kolektivu SPOLK a studentkou choreografie HAMU

Nahlédnutí do mysli tanečnice a taky začínající choreografky Žanety Musilové o vztahu mezi taneční interpretkou a divákem a o hře jako prostředku k vytváření napětí mezi těmito dvěma póly. Žanetu Musilovou jsem zastihla během rezidence ART KLASTRY na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Společně s dalšími členy kolektivu SPOLK –⁠ tanečníky Adamem Kmentem, Davidem Králíkem, Kateřinou Jabůrkovou a dramaturgem Romanom Poliakom byla součástí díla Entropie v choreografii Ester Trčkové. Zaujala mě Žanetina androgynní ambivalence – fyzická síla, která se doplňuje a zároveň kontrastuje s jejím dívčím vzezřením a hravým výrazem. Ten ovšem neinterpretuje, nýbrž nabízí divákům referenční bod pro projekci vlastních myšlenek a emocí.

Whole article...

9.11.2023, 10:27:44   |  Photo: Alena Češková  |   Category: Space & context, Interdisciplinarity, Process of making

Baroque Walks as multilayered encounters, as a parallel for the transformation of non-binary bodies, as an emotional bypass of intellectual experience, as a reconstructing and stitching back together of historical threads and much more

Key words:

I spoke with Becka McFadden and Daniel Somerville of Beautiful Confusion Collective about their upcoming performance Baroque Walks during and shortly after their residency “Art Cluster” at the Žďár nad Sázavou Estate. I was especially interested in their work because I have also been working with Baroque references from architecture and music as a choreographer. I dive into their imaginative bubbles, to their multilayered spacious universe, which attracts me in a way that I wished to intervieved them not only once. I wish you good read!

Whole article...

22.12.2023, 12:09:10   |  Photo: Dragan Dragin  |   Category: Interdisciplinarity, Other

Práce v tichu rozehrává moji vlastní představivost, můj vnitřní monolog

V březnu 2023 opět uspořádalo Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA seminář s naším oblíbeným pedagogem, tanečníkem a filozofem – Jeanem-Christophem Parém. Jeho seminář Temporalita a hudebnost v choreografické kompozici byl pro nás objevováním, blouděním a opětovným nacházením souvislostí a odpovědí na témata spojená s prací s časovostí a hudebností. Spolu s hudebníkem Eliou Morettim jsme byli pozváni do labyrintu souvislostí mezi tancem, pohybem, zvukovým prostorem a tichem.

Na seminář jsem se obzvlášť těšila, protože už dlouho zkoumám vztah mezi hudbou, tancem a performancí. Tentokrát jsem však byla zvědavá, jaký dojem udělal seminář na mého kolegu a přítele Vladislava „Benita“ Šoltýsa. Benito, jak mu všichni důvěrně říkáme, je slovenský tanečník, dlouholetý nadšenec jógy a japonského bojového umění batodo. Vyučuje na katedře tance Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, kde vede semináře improvizace, současných tanečních technik, tanečního divadla a performance. Mimo jiné také tvoří představení a organizuje přehlídku mladých tanečních umělců ART MOVES.

Whole article...

7.6.2023, 9:00:18   |  Photo: Alena Češková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society

Intimní rozhovor o tématu stárnutí v tvůrčím procesu díla ENTROPIE s Ester Trčkovou a Romanom Poliakom

Key words:

Intimní rozhovor s choreografkou Ester Trčkovou a dramaturgem Romanem Poliakem o tom, jak vnímají stáří, o vlastních obavách ze stárnutí, o tom, jak své obavy rozpouštějí díky setkávání se seniory a jejich vyprávění, a také o samotném tvořivém procesu.  Hovoříme o tvůrčím procesu k představení ENTROPIE. Zároveň se dotýkáme průřezového tématu, kterému se letos v Centru choreografického rozvoje intenzivně věnujeme – Jaká je pozice tvůrce a jaká je pozice diváka. Zjišťujeme, že v Entropii je publikum přítomno od samého počátku tvůrčího procesu jako zdroj inspirace, zkušeností a reflexe choreografky a jejího kolektivu. 

Whole article...

POZICE TVŮRCE –⁠ POZICE PUBLIKA. Rozhovor s kolektivem tYhle – Florentem Golfierem a Lukášem Karáskem

Pozice tvůrce –⁠ pozice publika je téma, kterému se budeme v letošním roce na Blogu SE.S.TA  intenzivně věnovat. Tvůrci/tvůrkyně programově porušují umělecké konvence, aby zprostředkovali divákovi nový a zdá se i co nejintenzivnější zážitek.  Chtějí tak dostat diváky „na vlnu“ –⁠ katalyzovat v nich různé estetické, kognitivní či dokonce behaviorální procesy: zcitlivit je, proměnit jejich vnímání, rozvibrovat jejich těla, podnítit k přemýšlení či přímo k akci. 

 

Whole article...

27.3.2023, 15:02:34   |  Photo: Julie Stehnová  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society, Other

VEŘEJNÝ PROSTOR versus INTIMNÍ PROSTOR

Téma veřejného a intimního prostoru vyplynula z potřeby nově definovat místo pro taneční a performativní umění během pandemie a v jejím důsledku. Vzhledem k uzavření divadel čelili umělci z celého světa výzvě najít nové způsoby, koncepty a formy pro uvádění svých představení a sdílení svých uměleckých děl. Jako umělci jsme toužili po spojení s vnějším světem, s našimi místními komunitami, stejně jako naši diváci toužili po stimulaci uměním. Potřeba sdílet umělecká díla a zpětná vazba od diváků byly existenční nutností. 

Whole article...

6.3.2023, 8:11:03   |  Photo: Dragan Dragin   |   Category: Space & context, Process of making, Education

Ohlédnutí za Pedagogickým seminářem očima choreografky a účastnice semináře

Napětí mezi jednotlivcem a skupinou v choreografickém pojetí” bylo téma Pedagogického semináře 2022, který již tradičně pořádá SE.S.TA každým rokem na jaře. Seminář vedl Jean-Christophe Paré (FR), který patří v oboru analýzy choreografické tvorby mezi skutečnou špičku. A já měla možnost se s ním setkat mimo jiné i v tomhle výživném pedagogickém procesu. 

 

Whole article...

6.2.2023, 14:56:29   |  Photo: Julie Stehnová  |   Category: Space & context, Process of making, Education, Art & Society, Other

PUBLIC SPACE versus INTIMATE SPACE

Key words:

Topic about public and intimate space emerged as theatrical space for dance and performing arts was challenged during the pandemic times. Artists around the world were searching for new ideas, concepts, or forms to stage their performances. Artists craved connections to the outside world and to their local communities, as did audiences. As theatres closed, artists were challenged to find new forms, venues, places or spaces to perform and share their work. The urge to share artwork was inevitable.

Whole article...

2.2.2021, 17:42:44   |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making

Šrámy/ la débattue

Key words:

Artist, dancer, dramaturge and performer focusing her work on acrobatics and circus Stéphanie N’Duhirahe was this years resident in Žďár nad Sázavou. We asked her to write us more about her process of work  during her stay in the castle. 

Whole article...

25.1.2021, 17:11:14   |  Photo: Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making

Vertigo

Key words:

I’ve talked with Becka McFadden - choreographer, dance maker, dancer, performer and writer about her piece Vertigo, which she was developing during the Coaching Residencies 2020 last summer. As I was curious how the work evolved after the intensive time of Couching and what resonated with her until now and how it continues in this unclear pandemic temporalities. I proposed to ask questions about this piece through the tarot reading.

Whole article...

24.10.2020, 19:38:10   |  Photo: Dragan Dragin  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society

Hungry Hearts

Key words:

I’ve talked with Eva Urbanova - dancer, choreographer, dance maker who was one of the residents taking part on this year Coaching Residencies about her work on the piece which she recently presented as her final work on HAMU ( Academy of Performing arts - Music and Dance department). We've dwelled into the process of her work and topics she was addressing in her work together with eight performers coming from different backgrounds. We’ve talked about the numb hectic skin avoiding encounter and vulnerability of becoming intimate with the other in her choreographic process. 

Whole article...

24.10.2020, 19:12:36   |  Photo: Stanislav Miller  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society

Beside the Black Box: Re-inventing Aesthetics of Coming Together / Art making in the time of Covid

Key words:

Kathy Casey – dramaturge and director of Montreal Dance in Canada was one of this year coaches who together with Alice Chauchat – dance maker and artist based in Berlin and also a coach of this year Coaching Residencies presented conversation about their work during the round table untitled Beside the Black Box: Re-inventing Aesthetics of Coming Together on Sunday 23th of August 2020 in National Gallery in Prague. For the panel, Kathy Casey was sharing some works she is currently involved with and which are needing time frames and environments that black boxes don't necessarily suggest for active audience involvement. She opened up how some of these works rely on “devotions”: repeated and investigated over long periods without much predetermined organization, challenging preexisting concepts of dramaturgy and choreography.

Whole article...

22.7.2020, 18:48:11   |  Photo: Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society, Other

The starting point is the safe space

Key words:

The artists Aneta Fodorová, Martina Dobiášová, Michal Kindernay, Žofie Blechová and Vojtěch Bárta came to the Chateau in Žďár nad Sázavou with the multimedia project nov, which is being created in cooperation with the platform Third space and Chemické divadlo. After the film experiment, nov expands into a performative installation. During the residency, the artists therefore focused on finding tools that will allow them to translate the content of the project into a completely different, performative language. How is the position of the viewer changing today? Why is it crucial to create a safe space? And is it even necessary to define your genre?

Whole article...

22.7.2020, 15:15:39   |  Photo: Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society, Other

Labyrinth of emptiness

Key words:

Roberta Legros Štepánková, one of the artists who attended this summer Cluster Residency in the Castle in Žďár nad Sázavou was keen to talk about her research and working process together with her partner Matthieu Legros. While talking about their work, core materials, points of departures and their collaboration we were meandering around the question how to orient and navigate the body and mind in the labyrinth of emptiness.  

Whole article...

5.7.2020, 19:07:28   |  Photo: Peter Soukup  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society, Other

When we read together at night

Key words:

Second edition of The Dance Reading Club series When The Dancers Know The Answers took place on 17th of June again in Living room of Studio ALTA in Invalidovna but this time in more Decameron like chiaroscuro mood. Under the name Good Night Readers ladies from platform Bjornsonova hosted two hours long life and online reading of excerpts of texts by feminist authors as Alice Munro, Linda Stupart, Octavia Butler, Ariana Reines, Justin Frank or singer Eartheater, meandering from detective, sci-fi narratives to erotics and poetry. Good night readers started as an initiation by platform Bjornsonova during quarantine as a sequel of Boccacio’s Decameron folowing the plague pandemic in 14th century into nowdays viral times.

Whole article...

5.7.2020, 2:41:59   |  Photo: Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society, Other

When the dance fails as a gesture

Key words:

The first edition of the Dance Reading Club series When The Dancers Know The Answers took place in the living room of Studio ALTA on Thursday 21st of May 2020 and it hosted two hours long discussion which started with the question When the dance fails as a gesture? Observing how the piece Assemblage by Martina Hajdyla Lacová found its audience in the park due to the pandemic restrictions, sandwiched later with the video excerpts of performances mentioned in the discussed text Writing Laughter / Violent Desire by Jenn Joy brought the discussion back to the core of what is the artistic gesture and why it requires gaps, stumbling and failures. 

 

Whole article...

15.6.2020, 7:45:16   |  Photo: .  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society, Other

Gallery without borders

Key words:

Extraordinary project Gallery without borders hosted a research of eleven dance makers from Czech republic and USA who were together with american choreographer Sue Schroeder exploring the role of the the artistic artefact and its kinesthetic potential in the Gallery - white cube space. Various mouvement  researches were applied and reflected the display and curatorial ideas of current exhibition  Art of Long Century: 1796–1918 in National Gallery Prague.  The outcome of this long term quarantine research was presented life in the National Gallery Prague and streamed on 14th of July 2020. Here you can folow more on why these eleven mouvement artists decided to attend this particular project.

 

Whole article...

28.4.2020, 9:19:42   |  Photo: Paul B. Preciado  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society, Other

The losers conspiracy

Key words:

I was not scared of dying. I was scared of dying alone. An excerpt from the text of philosoph, curatot and trans activist Paul B. Preciado author of the book Testo Junky and newly released book Appartement on Uranus. 

Whole article...

28.4.2020, 17:57:50   |  Photo: .  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society, Other

Sleeplessness

Key words:

Pandemic commons brought Václav Janoščík to share his book Sleeplessness online on Monoskop. He is a theorist, curator and Assistant Professor at Academy of Fine Arts based in Prague. Here you find a short excerpt from his philosophical diary and if you follow the link you can read the whole precious book. 

Whole article...

28.4.2020, 9:42:00   |  Photo: .  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society, Other

The Coronavirus Is Us

Key words:

We live in an interconnected world, where borders are porous, more like living membranes than physical walls. Excerpt from the text by professor of philosophy Michael Marder published in New York Times on March 3rd, 2020. 

Whole article...

28.4.2020, 10:12:16   |  Photo: .  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society, Other

Our crown

Key words:

We are facing death, but we are also pregnant, and this is a kind of lying-in. An Excerpt from the New moon report on March 23rd, 2020 on online platform Artforum by Ariana Reines, a poet based in Cambridge, Massachusetts, author of A Sand Book. 

Whole article...

SE.S.TA TALKS with Mirka Eliášová

Key words:

Marie Kinsky talks with choreographer Mirka Eliášová (CZ),  professor on Academy of Performing Arts in Prague about the usage of specific choreogrephic tools in her teaching and creations, about improvisation as an opening tool for later choreography, about the influence of William Forsythe technic and her research on these principlas in relation to the contact improvisation

 

Whole article...

13.2.2020, 15:54:34   |  Photo: Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society

Detached Gestures

Key words:

We asked dancer and choreographer Silvie Kudelová (CZ) to tell us a bit more about her research, current questions, doubts and process of working during her Cluster Residency in the Castle. Here is what she shares with us. 

Whole article...

6.2.2020, 14:05:57   |  Photo: watt  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society

Words do something else, they shape the direction of a piece

Key words:

What if words were the key to working? The Brazilian choreographer Volmir Cordeiro, who lives in Paris, begins a wide-ranging conversation wit the Madrid- born dancer, choreographer, filmmaker and visual artist La Ribot, currently based in Geneva, where she teaches at HEAD (Haute école des Beaux - arts et de design) - on creation, including decision making and freedom in work, as well as relationships with others…. Shaping ideas: what is that? We introduce the excerpt of their interview which was published in Watt - contemporary dance magasine in 2017 and which can guide you in the process of their thinking. 

Whole article...

6.2.2020, 11:56:44   |  Photo: Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society

Week with Labyrinth

Key words:

We asked current resident dancer and choreographer Roberta Legros Štěpánková to tell us a bit more about her research, current questions, doubts and process of working during her Cluster Residency in the Castle. Here is what she shares with us. 

Whole article...

SE.S.TA TALK with Vicki Amedume

Key words:

Marie Kinsky talks with choreographer Vicki Amedume (UK) about her history as a dancer and maker, about her working process, theme of their project Catch me dweling into questions of intimacy, gender, age and ethnicity, her community and last but not least her stay in the Castle during the festival KoresponDance 2019 in the frame of Round about Residency. 

Whole article...

30.10.2019, 18:10:47   |  Photo: Zuzana Demlová  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education

Pedagogical Seminar

Key words:

During the first weekend in March, a pedagogical seminar took place at HAMU. It was led by Anna Sedlačková, dancer, choreographer and faculty member at the Academy of Performing Arts in Bratislava and dancer, choreographer and dance theorist Jean-Christophe Paré. The seminar was organised by SE.S.TA Centre for Choreographic Development and moderated by Marie Kinsky and Zuzanna Demlová. Zděnka Brungot Svíteková provided translation from French.

Whole article...

11.10.2019, 11:22:59   |  Photo: Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society

What does mean to be helpful?

Key words:

During the Round Table: Choreographing now  two coaches Kathy Casey and Ana Dubljevic were sharing the insides of their dramaturgical processes in the frame of the Residencies with Coaching.  The Round Table took place on Sunday, August 25th 2019 in the National Gallery Prague, For those who could not be there, we asked one of our coaches Kathy Casey - dramaturge and artistic director of Montreal Danse to share the notes of her conference on  What does mean to be helpful in creative process?

24.9.2019, 11:58:34   |  Photo: Frida Laux   |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society

Paradance

Key words:

Choreographer Frida Laux (DE) recently released her book Paradance on seven various practices related to her dance and writing research she have developed during her studies in Choreography and Performance program in Instute for Applied Theatre Studies in Giessed in Germany.  You can read her intorduction to the exploration of the practice of reading, the practice of naming, the practice of writing, without knowing, the practice of writing not in english, the practice of locating,  the seven practices of the marianas trench,  the practice of finishing and see if you want to be part of a Paradance reading group by diving into the circulation of this book.  

Whole article...

24.9.2019, 11:21:15   |  Photo: Viktor Čech  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society

Poetheoretical Commentary

Key words:

Art historian and curator Viktor Čech wrote a Poetheoretical Commentary on Choreographic works in progress which were presented at the end of the Coaching Residencies in National Gallery Prague and Studio Alta, on August 28th ant 29th, 2019. This year the artist who attended Coaching residencies were Laura Brechmann (DE), Elena Iachininoto – Kees Huisman (NE), Sara Bocchini, Tomáš Janypka (SK) – Sabina Bočková (CZ), Johana Pocková (CZ) and were coached this year by dramaturge and director of Montreal dance Kathy Casey (CA) and choreographer and dramaturge Ana Dubljevic (SER). 

Whole article...

24.9.2019, 10:54:47   |  Photo: Viktor Čech  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Education

Choreographic Moment

Key words:

Art historian and curator Viktor Čech is launching his book Choreographic Moment this Friday 27.9.2019 in bookstore ArtMap. The book focuses on the occurrence of choreographic mechanisms and actual dance in contemporary visual art during the past decades.The book was created as part of his PhD project at the Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem and. Here is the short introduction to the book and we will soon update more excerpts from the book. 

Whole article...

17.5.2019, 19:44:14   |  Photo: Eleonora Siarava  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society

A fog of blurry realities

Key words:

In order to obscure the journey we will meander in labyrinth of circles within circles by spiralling the time. Eleonora Siarava is a choreographer, performer, researcher and artistic director of Per_Dance platform of choreographic research (www.per-dance.com). Currently, she is a PhD Candidate at Aristotle University of Thessaloniki-Department of Theatre researching The multiple meaning in Abstract Dance: The choreographic synthesis and the possibilities provided by Perception Theories. In this context she studies the work of Oskar Sclemmer, Merce Cunningham, William Forsythe, Anne Teresa De Keersmaeker, Mette Ingvartsen et.al. Her research refers to the relationship between aesthetic forms, experiental awareness and the notion of atmosphere, the connection between cognitive principles, moving patterns and kinesthetic empathy. Eleonora was one of the participants in Incubator 2019 in the Castle Žďár nad Sázavou and shares here her vibrant memories of the castle journey. 

Whole article...

17.5.2019, 19:08:34   |  Photo: Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society

Snow in Spring

Key words:

I have heard snow fall before. Still, I find it sustaining to hear its softness anew. Eryn Bell who took part of this year Incubator 2019 in the Castle in Žďár nad Sázavou works with movement of all sorts. She especially likes awkward moments, and humor. She works with what sensations can be noticed inside of one\'s own skin and what one can sense of into the world-others around oneself. From this research she make performances, teach somatics, and research social cognition. Eryn Bell shares her observations on the week spent together in re-looped spiral. 

Whole article...

3.5.2019, 12:15:14   |  Photo: Adrien Gaumé  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society

Alchemical recipe to reach the Arch of Fireflies 

Key words:

Constant enlightenment blinds us. We are looking for obscurity. We occult our insomnia. Adrien Gaumé is a performer and choreographer (aka sidelaner) based in France, working europeanwide. He is currently re-reading  La survivance des lucioles by Georges Didi-Huberman, where he deals with the famous article about Pasolini about shades of light struggling not to vanish or be killed by the horizon in a socio-political and aesthetical point of view. Adrien was one of the participants in this year Incubator and shares his thoughts on this one week long journey. 

Whole article...

30.4.2019, 17:43:51   |  Photo: Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society

Casual report on obscurity

Key words:

Moving in time as plants having a different pace and rhythm which we usually disregard. Moving in space of nets, nests, hollows, corners, tunnels, caves, cellars, undergrounds. Pawel Dudus is an artists, choreographer and dancer who is through his queer, migrant and feminist lense rethinking the old, hierarchical and patriarchal way of holding, dealing with or executing POWER as DARKNESS – the quality of lacking color (color=diversity) a synonym for secrecy, wickedness, evil and ignorance. Pawel was one of the participants who took part in this year interdisciplinary residency Incubator 2019 which was teasing the notion of obscurity. After the week spent in the castle in Žďár nad Sázavou Pawel shares the conversation with his friend on how to grasp the notion of obscurity 

Whole article...

3.5.2019, 13:08:42   |  Photo: Laura Eva Meuris, Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making

Strategy to relating

Key words:

Wondering through the mirrored strip of landscape, transparent culture is failing again. Constant enlightenment blinds us. Laura Eva Meuris is Belgian choreographer, artist, activist and dancer who is currently and continously working on her ongoing project Tracing the past, weaving the future. Within this project she emancipates the audience, challenges her collaborators and generates collective works by entangling, complicating, questioning, layering, tracking and sorting information which are challenging our bordered individualism and human exceptionalist ways of thinking. Laura took part in this year interdisciplinary residency Incubator in the castle in Žďár nad Sázavou and shares her mantra for sustainability in dimmed times.  

Whole article...

30.4.2019, 18:38:36   |  Photo: Boris Ondreička, Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making

About us

Key words:

Moving the body whose nail fell down because the tongue was growing under it. Fergus Johnson is a freelance artist, dancer and drifter based in Berlin. He is thinking about the dichotomy of vagueness/clarity, the importance of play and playfulness and finding meaning within cloudy logic. He is interested in bodily states, ‘vibing’ (i.e. the mechanisms of communication within social settings), club culture and music. Fergus took part in this year interdisciplinary residency Incubator 2019 in Žďár nad Sázavou together with Eva Priečková - Slovak performer, dancer and choreographer with whome they together create EVGUS - us as a singular being, us in relation to each other, us as a nexal point in relation to the universe.. You can read an excerpt from Evgus diary on what was this journey on obscurity about or where it actually brought us?

Whole article...

28.3.2019, 1:09:07   |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making

A Few Notes on Expanded Choreography

Key words:

Marisa Hayes a Franco-American scholar and artist who had published books and articles about dance for a variety of print and electronic media for Dance Magazine, The Society of Dance History Scholars, and The International Journal of Screendance will be one of this year moderator during Choreography forum on Czech dance platform 2019. She was happy to share her article and thoughts about her current research exploring the theme of Expanded Choreography.

Whole article...

28.3.2019, 0:37:13   |  Photo: Lorenzo Conti  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making

Audience development

Key words:

Choreography forum which takes place also this year during Czech dance platform invites Lorenzo Conti - professor of History of Theater and Performance on Academy of Susanna Beltrami in Milan in Italy to be one of two moderators discussing and reflecting current palpable themes in contemporary dance creations. His current research is focused on Audience development and we are glad to share his paper which will be part of his upcoming publication.

Whole article...

28.3.2019, 0:13:29   |  Photo: Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society

Using dance

Key words:

The night long reading performance Useless lands by Catalina Insignares and Carolina Mendonca, which is a compilation of fictional and theoretical texts that speak about a pre-industrial-revolution world takes place in the Music school in Žďár nad Sázavou on Friday 29th of March 2019 from midnight till the morning in the frame of the interdisciplinary residency Incubator organised by centre of choreographic development Se.s.ta in the castle in Žďár nad Sázavou. In order to introduce the way how both artists think choreography and why they consider expanded choreography as a tool to gather and act, we introduce the excerpt of their interview which was released in Watt - contemporary dance magasine in 2018 and which can guide you in the process of their thinking.

Whole article...

27.3.2019, 23:53:11   |  Photo: Andrej Žabkay  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society

Demanding the void

Key words:

The centre for choreographic development Se.s.ta within its residency program in the castle Žďár nad Sázavou established last year a cooperation with a new partner institution - centre for contemporary art and residency house Meetfactory in Prague. Both institutions are hosting artists, choreographers, thinkers, performers, musicians, writers and people with interest to explore their research in the city of Prague and in the bucolic industrial environment of baroque castle in Žďár nad Sázavou in Czech republic in the frame of newly established residency program Choreographic studio. During November 2018  Swedish choreographer based in Germany Else Tunemyr was the first resident who took part in both residencies.

Whole article...

14.12.2018, 21:41:08   |  Photo: Viktor Čech  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making

Postmodern dance today

Key words:

Curator and art historian Viktor Čech develops the meaning and the impact of the postmodernism in relation to the history of dance. Which position takes the postmodern dance in regard to the modern dance? Trio A as critic of production. How are the histories of visual art and dance merging together? What is happening and who is Czech postmodern scene?…

Published in Ateliér no. 13/ 2013 p. 13

Whole article...

10.5.2018, 14:07:16   |  Photo: Dorota Kluská  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making

Spiral reports from one week long juicy entropic journey in the castle

Key words:

Six artists one scientist and one architect together with three lecturers and three guides were part of this year Interdisciplinary Incubator which took place in residency Zámek Žďár and Sázavou. During the week 11th -16th of March 2018 they were all together elaborating the notion of circulation through the scope of different fields. Sharing experiences, work in progress, political and cultural loops, conventions and transgression beyond them. What stayed was a circle without center lot of pointless traces and relations on the mind maps, touched and sweaty rooms in the castle. Here are some of the testimonies from the participants who had will to take part and came to the center of Santini’s gothic-baroque land and shared their work and themselves in the loop of this ongoing spiralling. 

Whole article...

5.11.2018, 0:40:35   |  Photo: Jordi Galí  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Art & Society, Other

Performing Community in Curves

Key words:

At the end of September 2019, SE.S.TA Centre for Choreographic Development in collaboration with Prague City Gallery presented the installation Pavillon Fuller in the form of a performance. Pavillon Fuller performs the interaction of dance, space and architecture. It investigates their relationship through a simple installation built of wood and a light rope system, which remains in the Troja Palace gardens as part of the exhibitions and as an invitation to dialogue and encounter. Pavillon Fuller references the work of Richard Buckminster Fuller, architect and the founding father of tensegrity, the principle applied in the Pavillon’s construction. What does choreographer and dancer Jordi Galí, creator of the project, have to say about Pavillon Fuller and other subjects?

Whole article...

A Reflection on Discussions at the Choreographic Forum, Czech Dance Platform 2018

Key words:

Marie Kinsky, who organised, moderated and created the concept of the Choreographic Forum held during CDP, stated that the aim of the forum was not to critically evaluate performances, but to take them as reference points to better understand how we work as artists and how we communicate with the spectator. In other words, what tools do today’s artists use to express themselves and communicate with spectators, why are these the tools in use and via what means does communication take place?

Whole article...

3.5.2018, 14:47:37   |  Photo: Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy, Space & context, Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society

Thoughts on the Theme of Circulation

Key words:

It’s obvious that the Centre for Choreographic Development is about creative, rather than presentation, strategies. It has long concerned itself with creativity and the process of artistic creation, without emphasis on a performance or a resulting product. The aim thus becomes creative process itself, which can be used in the longer-term development of the artist’s work. SE.S.TA is aware that phenomenon of innovation is the result of investment in the individual and has long brought this neoliberal idea, which is part of the cultural and educational policies of all developed countries, to the Czech dance environment. Interdisciplinary Incubator: SE.S.TA Centre for Choreographic Development, 11.3-16.3.2018, Žďár nad Sázavou.

Whole article...

26.3.2018, 13:26:52   |  Photo: Archiv SE.S.TA  |   Category: Education

What did I take from the School is Dancing Seminar? How did it enrich me?

Key words:

Seminar for pedagogues as part of the project School is Dancing  took place in autumn 2015. The project itself then took place in the third grade of a rural school where one of the participants and teachers  Petra Vykydalová Kupková applied methods gained during the seminar. Here we share her questions and report from the seminar. 

Whole article...

26.3.2018, 14:12:11   |  Photo: Dragan Dragin  |   Category: Space & context, Education, Art & Society

Space and Circulation for Pedagogues

Key words:

February’s Dance Pedagogy Workshop (seminar) from SE.S.TA Centre for Choreographic Development was dedicated to the theme of space and circulation within it. It brought together novice and experienced dance teachers from art schools, as well as dancers and choreographers - aspiring pedagogues - with French dancer and dance pedagogue Sophie Billy, dancer, choreographer and pedagogue Mirka Eliášová, architect Dorota Kluska and a coach - myself. Interdisciplinarity and a wealth of experience and approaches to the theme underpinned the days we spent together. The main themes were dance, pedagogy, space and circulation. Space and circulation were considered from the point of view of dance

Whole article...

10.10.2016, 14:17:19   |  Photo: René Rámiš  |   Category: Space & context, Interdisciplinarity, Art & Society

Zatanči mi katedrálu… …a postav mi tanec

Key words:

Na úplném začátku, kdy jsem vstoupil na, pro mě málo známou taneční palubu tohoto workshopu, jsme vymýšleli různé konstrukce a paralely mezi architekturou, prostorem a tancem. Vznikly při tom dvě krásné cesty vzájemné konfrontace těchto dvou disciplín. Jedna směřovala od architektury zaznamenané ve formě plánů a výkresů do tanečního, respektive tancem vyjádřeného prostoru a druhá šla opačným směrem, kdy jsme vytvářeli základní taneční typologii pomocí grafického záznamu primárních tanečních prvků, ze kterých se následně stavěly „architektonické“ kompozice.

Whole article...

23.3.2020, 13:38:48   |  Photo: Zuzana Demlová  |   Category: Interdisciplinarity, Process of making, Education, Art & Society

Useful references from Jean-Christophe Paré and Anka Sedlačková

Key words:

Pedagogical seminar took place this spring from 6th–8th of March 2020. The seminar was intended for all teachers who are interested in further development of their skills, methods and approaches to teaching and learning. Participants were mutually sharing tools for analysis and comparison of divers pedagogical approaches, systems and philosophies. Seminar was led by Anna Sedlačková (SK/CZ) a Jean-Christophe Paré (FR). Both of them are sharing references related to their know-hows on our blog. 

Whole article...

5.5.2020, 1:38:45   |   Category: Education, Art & Society

Hapticality or Love

Key words:

How do we care for each other in these times of pandemic isolations? When the borders and social distancing are locking us in our own bodies forced to be detached in the small bordered units prohibiting us to meet the other. Hapticality is denied by the only contact we have through screens. We need to touch, to feel the other and through the other. In their book Undercommons  Fred Moten and Stefano Harney draw on the theory and practice of the black radical tradition as it supports, inspires, and extends contemporary social and political thought and aesthetic critique. Or as Denise Ferreira da Silva writes : "In this intimate and intense example of affected writing—writing which is always already other, with an other—Harney and Moten dare us to fall." Rereading Undercommons in isolation is to recall the hapticallity within the other.  

Whole article...

8.4.2019, 16:44:11   |  Photo: Zuzana Žabková  |   Category: Dramaturgy

What is the role of the coach during the process of coaching?

Key words:

A few ideas around the figure of the coach within the residency programme offering guidance in the process of choreographic invention by Jean Christoph Paré, choreographer, dancer, Étoile at the Paris Opera, teacher, researcher in Mouvemnt Analyses, ex- director of Conservatoir de Paris and last but not least the coach who is part of the Residency with coaching in Prague since its beginning. 

Whole article...

2.10.2018, 15:33:33   |   Category: Space & context, Interdisciplinarity, Process of making

O absurditě, dvojznačnosti a grotesce, rozhovor s Jeanem Gaudinem

Key words:

Rozhovor s francouzským choreografem Jeanem Gaudinem, který kromě toho že dlouhodobě spolupracuje s choreografickým centrem Se.s.ta jako kouč během Rezidence s Koučinkem pravidelně na konci Srpna se také tvořivo podílí na vzniku několika uměleckých projektu v Čechách i zahraničí. Zajímalo mě jaký je jeho pohled na otázky choreografie a tvorby samotné. 

Whole article...

18.6.2018, 14:59:03   |  Photo: Noam Hamou, David Kaplan  |   Category: Dramaturgy

Potrebujeme si vytvárať vlastné svety

Key words:

Časopis Vlna o súčasnom umení a kultúre vo svojom čísle 74. uvádza rozhovor Petry Fornayovej s Izraelskou choreografkou Renanou Raz, ktorá skrz svoju tvorbu a skúsensti reflektuje situáciu súčasnej izraelskej tanečnej scény. 

Whole article...

1.9.2016, 18:45:36   |  Photo: Archiv SE.S.TA  |   Category: Dramaturgy, Space & context

Dramaturgie, prostor, čas, fragmentace a kompozice

Key words:

Hlavním tématem Choreografického fóra, které organizovalo Centrum choreografického rozvoje Se.S.Ta. na České taneční platformě 2016, byla dramaturgie tance. Jako k zastřešujícímu tématu se k ní vztahovaly všechny tři moderované diskuse. Fóra se spolu s (především zahraničními) hosty České taneční platformy zúčastnili novinářka a dramaturgyně Mara Serina (Itálie), teoretik a taneční dramaturg Roberto Fratini Serafide (Iálie / Španělsko) a tanečník a taneční kritik Kristóf Farkas (Maďarsko).

Whole article...

7.10.2016, 14:49:24   |  Photo: Archiv SE.S.TA  |   Category: Process of making, Art & Society

Jako obalená ve vatě

Key words:

S tanečnicí a choreografkou Andreou Miltnerovou jsme se sešly v době, kdy za sebou měla rezidence s maďarskou tanečnicí Ritou Góbi na zámku ve Žďáru nad Sázavou. V době, kdy vznikala jejich společná inscenace Kontrapunkt (premiéra 4. a 5. září 2016), na níž spolupracovali i se zvukovým a světelným designerem Janem Komárkem. Andrea vzpomínala na začátky svého setkávání se SE.S.TA a hovořila o tom, jak ve Žďáru vytvářely společný svět s tanečnicí Ritou.

Whole article...

1.9.2016, 18:41:50   |  Photo: Archiv SE.S.TA  |   Category: Process of making

Scénografie a pohyb

Key words:

Leitmotivem letošního ročníku festivalu KoresponDance bylo téma scénografie v tanci a pohybu. Scénografii se proto věnoval i druhý festivalový kulatý stůl. Diskutovat přišli například scénografka a choreografka Marie Gourdin, choreograf Jean Gaudin, Pierre Nadaud, pedagog, filozof, tanečník, choreograf a klaun, choreografka Jana Bitterová, choreografka Marie Goeminne a další.

Whole article...

26.3.2018, 12:45:37   |  Photo: Dragan Dragin  |   Category: Process of making, Art & Society

Měnit úhel pohledu: Koučink a Choreografické fórum

Key words:

Kouč je partner. Partner, který klade otevřené otázky. Nenabízí odpovědi. Žádné rady. Setkává se s klientem / partnerem / v konkrétním případě s choreografem v bezpečném prostředí – jsou spolu tady a teď, vedou partnerský rozhovor ve sdíleném prostoru a čase. Kouč se napojuje na partnerův svět. Témata, kterým se spolu s koučem věnuje, jsou choreografky / choreografa. Kouč je expert na otázky a koučovací proces, nikoliv nutně na choreografii. Kouč podporuje partnera v rozvíjení partnerova záměru, ve formulaci partnerových cílů, v odkrývání partnerovy síly, talentu a potenciálu ve vztahu k záměrům a cílům, v rozšiřování možností a objevování možností dosud skrytých, v tom, aby možnost proměnil ve skutečnou akci.

Whole article...

26.3.2018, 13:41:24   |  Photo: Archiv SE.S.TA  |   Category: Space & context, Education, Art & Society

Prostor a cirkulace pro pedagožky

Key words:

Únorová taneční pedagogická dílna (seminář) Centra choreografického rozvoje Se.S.Ta. se věnovala Prostoru a cirkulaci v něm. Svedla dohromady začínající i zkušené učitelky tance ze Základních uměleckých škol i tanečnice a choreografky – aspirantky pedagogické praxe, s francouzskou tanečnicí a pedagožkou tance Sophie Billy, tanečnicí, choreografkou a pedagožkou Mirkou Eliášovou, architektkou Dorotou Kluskou a s koučkou – tedy se mnou samotnou. Mezioborovost a mnohost zkušeností a přístupů k tématu tak byly podhoubím společně strávených dnů. Hlavními tématy byly tanec, pedagogika, prostor, cirkulace. Prostor a cirkulace z hlediska tance a jeho výuky i z hlediska architektury a koučování.

Whole article...

26.3.2018, 13:53:57   |  Photo: Archiv SE.S.TA  |   Category: Space & context, Education, Art & Society

Tanec a architektura na společné téma Cirkulace: Kulatý stůl jako prostor kontextualizace

Key words:

Kulatý stůl Tanec, Architektura, Cirkulace, otevřený i pro veřejnost, byl zakončením i shrnutím témat, která se objevila při únorové taneční pedagogické dílně (semináři) věnované Prostoru a cirkulaci v něm. Přinášíme shrnutí diskuse. 

Whole article...

26.3.2018, 14:06:07   |  Photo: Dragan Dragin  |   Category: Space & context, Art & Society

Tanec a architektura

Key words:

Tanec a architektura mají mnoho společného. Především prostor, ale také jednotlivé pojmy, které používáme jak pro tanec tak pro architekturu např. kompozice, objem – hmota, materiál, vnitřní prostor, vnější prostor, rytmus, proporce, zlatý řez, kontrast, symetrie, linie, detail, vertikala, sagitála, horizontála a další.

Whole article...

29.8.2016, 17:06:14   |  Photo: archiv  |   Category: Education

Kulatý stůl Škola tančí – KoresponDance, 9. 7. 2016

Key words:

V roce 2016 se projekt Škola tančí konal ve čtyřech základních školách ve Žďáru nad Sázavou, a to vždy formou krátkodobé spolupráce. S dětmi tak pracovaly čtyři páry složené vždy z jednoho choreografa / choreografky (Zdenka Brungot Svíteková, Jan Bárta, Barbora Látalová, Jana Bitterová) a jedné učitelky. Kombinovali umělecký a pedagogický způsob práce s dětmi. Základním rámcem projektu totiž je snaha propojit konkrétní školní předmět nebo vybrané téma, které ve třídě rezonuje, s pohybem a tancem, otevřít ho pro děti jiným způsobem, a to skrze kreativní proces.

Whole article...

Podmínky provozu blogu:

  • Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky
  • Registrovaní uživatelé mohou své příspěvky upravovat nebo mazat
  • Uživatelé nesmí vkládat příspěvky, které nesouvisejí s danou tématikou nebo mají nesmyslný obsah
  • Uživatelé nesmí vkládat příspěvky, které jsou neslušné, urážlivé nebo diskriminující
  • Uživatelé nesmí propagovat reklamu nebo šířit tzv. hoax zprávy
  • Uživatelé nesmí jakkoli porušovat autorská práva
  • Provozovatel si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které porušují výše uvedená pravidla
  • Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci uživatelům, kteří porušují výše uvedená pravidla
Nahoru
Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 400 000 kč.